Հակոբ Ավետիսյան

Մասնագիտություն

  • ռադիոլոգ
ՀՏ շերտագրության մասնագետ, ռադիոլոգ։
Դիագնոստիկա բժշկական միավորումում աշխատում է 2016 թ.-ից։